Erstatning ved trafikuheld

Lovgibning erstatning ved biluheldEr du så uheldig at komme til skade i trafikken, hvis du for eksempel bliver kørt ned, påkørt eller andet, så har du ret til erstatning. Der står i færdselsloven, at det er ansvarsforsikringen til den, der forårsager skaden, som skal udbetale erstatning til den, som er kommet til skade.

Objektivt ansvar

Der gælder også det princip, der kaldes ”objektivt ansvar”. Det princip betyder at uanset, om en billist har ansvaret for en påkørsel eller ej, så skal forsikringsselskabet betale erstatning. Bærer begge parter i en påkørsel for eksempel lige dele af skylden for trafikulykken, skal forsikringsselskabet stadig betale en erstatning. Man er på den måde ansvarlige overfor hinanden i trafikulykker. Derfor er det næsten kun overfor forsikringsselskaberne, man fører erstatningssager. I mange tilfælde går man slet ikke op i, hvem der egentlig bærer ansvaret for ulykken.

Ved flugtbilist eller lignende

Er den der forvolder skaden ukendt, fordi det for eksempel drejer sig om en flugtbilist, er det ligeledes muligt at få udbetalt en erstatning. Foreningen DFIM er stiftet med det formål for øje at tage sig af erstatningskrav, der har med ukendte skadevoldere at gøre. I den slags sager er der dog et stort krav til de tekniske beviser, der skal sandsynliggøre, at der er tale om en gyldig erstatningssag. Derfor er det vigtigt, at der skrives en politirapport lige efter trafikulykken.

Ved egen skyld i ulykken

Hvis den der kommer til skade i en ulykke, selv har været skyld i ulykken, ved at opføre sig uforsigtigt eller lignende, kan der i yderste konsekvens ske en reduktion af erstatningen, fordi man selv bærer skylden. Men det skal dog være et meget grelt tilfælde af egen skyld. Ikke engang det, at man som tilskadekommen bilist var fuld eller foretog en svingning på vejen lige ud foran en anden bilist, vil i sig selv forårsage en reduktion i erstatningen. I de tilfælde der er grelle nok til, at den tilskadekommendes egen skyld får indflydelse på erstatningen, vil der typisk kun ske en reduktion af erstatningen til det halve ½ eller mindre. Meget sjældent vil hele erstatningen bortfalde.

Principper for erstatningskrav

I Danmark har vi en erstatningsansvarslov. Den har en række principper, der afgør hvilke erstatningskrav der kan rejses. De krav man opererer med er:

  • Varige mén
  • Godtgørelse for svie og smerte
  • Tab af erhvervsevne
  • Tabt arbejdsfortjeneste
  • Udgifter til behandling og øvrige tab

Advokatomkostninger

Den skadelidte står ofte alene med sin sag. Det forsikringsselskab du sagsøger har ikke pligt til at være dig behjælpelig og er ofte mere interesseret i ikke at skulle udbetale din fulde erstatning. Da det ikke er en rimelig situation at stå i som skadelidte, har domstolene fastslået, at man som skadelidte, kan få dækket det, der anses som rimelige omkostninger i forbindelse med honoraret til en erstatningsadvokat. Den ordning er med til at skabe en balance i forholdet mellem den skadelidte og forsikringsselskabet. Det vil give den tilskadekommende en bedre chance for at få udbetalt en erstatning, der svarer til vedkommendes skader og lidelser.